Zelf trenbolone maken

De in de onderhavige uitvinding beschreven inplantaten worden verkregen uitgaande van een hydrofobe polymeermatrix en zijn derhalve volledig 35 onoplosbaar in water of biologische vloeistoffen. The implants are obtained as described in the present invention, starting from a hydrophobic polymer matrix and 35 are therefore fully insoluble in water or biological fluids. Bovendien blijven zij door hun vermogen om constante en regelmatige hoeveelheden werkzame bestand- ,p. In addition, they remain by their ability to constant and regular quantities of active ingredient, p. wi ^ .n .► * *· . wi ^ .n .► * * ·. “ "

Zelf trenbolone maken

zelf trenbolone maken

Media:http://buy-steroids.org